İnce Kıvrık [MOAY012]

Bu da bir diğer aydınlatma, bir heykel yontarcasına kendi hikayesiyle başlayıp onca emekle bu hale getirilen, ne tekrarı olacak ne de benzeri, ışık veren bir heykel, işlevsel bir sanat yapıtı. Şimdilik 15 parçadan oluşan koleksiyonun önemli bir parçası.